030 - 227 1762

Syntens en CRM2care hebben een overeenkomst afgelsoten voor de levering van Sage CRM. Sage CRM zal het huidige CRM-systeem van Syntens gaan vervangen. Met Sage CRM wil Syntens vooral haar klantgerichte processen op een zo efficiënt mogelijke manier blijven ondersteunen. Eenvoud in gebruik voor haar medewerkers en de logische samenhang met de andere ICT-systemen zijn daarbij de belangrijkste randvoorwaarden.

De gebruikersvriendelijkheid en de uitstekende configuratiemogelijkheden waren dan ook de belangrijkste overwegingen om voor Sage CRM te kiezen.

CRM excellence is gekozen als partner om het ICT team van Syntens te ondersteunen bij de implementatie- activiteiten.

CRM-projectleider Ton van Vroonhoven: “In het selectieproces hebben we verschillende systemen naast elkaar gezet. Met twee leveranciers hebben we in een periode van vier dagen de belangrijkste CRM-functies in twee verschillende systemen geïmplementeerd. Daarbij hebben we ervaren dat Sage CRM heel flexibel en snel in te richten is. Door deze ervaring hebben we veel vertrouwen gekregen in Sage CRM, in CRM2care en in implementatiepartner CRM Excellence”.

Bart Sturkenboom, directeur van CRM2care, zegt daarover: “Dat het Sage CRM systeem goed bleek aan te sluiten bij de visie van het management van Syntens en de eisen van de eindgebruikers geeft ons veel vertrouwen in een succesvol projectresultaat. Maar juist een goede samenwerking tussen organisaties bepaalt in hoge mate het succes van een CRM-implementatie. In die zin was de pragmatische wijze van selecteren voor alle partijen een prima idee. Hieruit bleek dat ook de kwaliteiten van onze mensen goed aansluiten op de expertise, de sfeer en de verwachtingen bij Syntens.”