030 - 227 1762

Dit jaar zijn we begonnen met de voorbereidingen voor implementatie van een nieuw centraal CRM-systeem bij de Kamers van Koophandel om haar dienstverlening aan haar klanten verder te optimaliseren. Na een uitgebreid Europees aanbestedingstraject is het voorstel met Sage CRM als economisch meest gunstige aanbieding naar voren gekomen. Dit aanbod is gedaan door de combinatie CRM2care, CRM excellence en Sage UK. Op 18 december 2008 zijn de contracten getekend en is het project formeel van start gegaan.

De aanschaf van Sage CRM sluit aan bij de dienstverlening van de Kamer van Koophandel. Deze dienstverlening is voor de toekomst gebaseerd op nog groter gebruik van internet om, naast de gangbare kanalen zoals de Kamerkrant en seminars, haar klanten nog beter in hun informatiebehoefte te kunnen voorzien.

Voor deze ambitieuze doelstelling is een nieuw centraal CRM systeem nodig voor alle Kamers. Als resultaat van de aanbesteding is daarbij de keuze gevallen op Sage CRM. Bij de keuze is een afweging gemaakt tussen functionaliteit, techniek en beschikbare referenties. De applicatie is vervolgens uitgebreid getoetst en goedgekeurd in een zogenaamde Proof of Concept.

Arjan Veninga, opdrachtgever CRM bij Kamer van Koophandel Nederland zegt daarover: “De succesvolle afronding van de Proof of Concept alsmede de samenwerking tussen alle partijen hierbij, geeft de Kamer van Koophandel het vertrouwen dat zij met het nieuwe CRM systeem haar klanten na implementatie nog beter en op maat zal kunnen bedienen”.

Volgens Bart Sturkenboom, directeur van CRM2care, is de keuze van de Kamer van Koophandel voor Sage CRM een belangrijke mijlpaal voor de verdere uitbouw van de Sage CRM klantenkring in Nederland. “De huidige Sage CRM referenties welke wij vanaf 2001 in Nederland hebben opgebouwd hebben uiteindelijk geleid tot dit succes. Dat daarbij de technische en functionele producteigenschappen van het systeem goed passen bij de eisen van de Kamer van Koophandel is natuurlijk een prettige bijkomstigheid”.

De Kamer van Koophandel zal samen met CRM2care, business partner van Sage CRM in Nederland, CRM excellence en de leverancier van Sage CRM (Sage UK) het CRM-project in 2010 gaan opleveren.