+31 30 2271 762 info@crm2care.nl

Projectaanpak

Neem direct contact op

+31 30 2271 762

Pragmatisch

Afgeleid van onze visie om voordelen te behalen die uw bedrijfsresultaat positief beïnvloeden, steken wij onze projecten pragmatisch in. Daarbij hanteren wij uitgangspunten als:

 • focus op korte termijn successen;
 • haalbare projectfaseringen;
 • gebruikersacceptatie;
 • en meetbare projectdoelstellingen.

Bij de start van het project is de voorbereidende fase essentieel. Gedurende deze fase bespreken wij met u de te behalen bedrijfsvoordelen, vertalen deze naar projectdoelstellingen en vervolgens naar meetbare en haalbare mijlpaalproducten. Dit leggen we vast in een projectplan. Hierin komen de volgende zaken aan de orde:

 • Projectdoelstellingen en fasering.
 • Samenstelling projectorganisatie en definitie verantwoordelijkheden.
 • Vaststellen risico’s en randvoorwaarden.
 • Vertalen van bedrijfsprocessen naar functionaliteit (CRM–blauwdruk).
 • Definitie bijbehorende mijlpaalproducten op het gebied van:
  • Inrichten systeem.
  • Installatie, conversie en eventuele interfaces.
  • Beheerstraining, communicatie en eindgebruikertrainingen.
  • Live, nazorg en beheer.
 • Vaststellen bijbehorende projectbegeleiding, testactiviteiten, acceptatie en documentatie.
 • Opleveren activiteitenplanning, inclusief investering in tijd en middelen.

Onze projectaanpak is gebaseerd op ‘time boxing’. Dat wil zeggen dat we sturen op de mijlpaalproducten die op een vastgesteld moment bereikt moeten zijn. In die zin is het volgen van het projectplan essentieel om binnen de gestelde begroting te blijven en de beoogde projectdoelstellingen te realiseren. De extra investeringen van eventuele gewenste afwijkingen toetsten wij altijd samen met onze klanten aan de behalen voordelen voordat we deze activiteiten uitvoeren.