+31 30 2271 762 info@crm2care.nl

Visie

CRM-doelen staan centraal, systeem is een middel

De inzet van een CRM-systeem is slechts een middel om uw CRM doelen te behalen. Doelen die vaak neerkomen op kostenbeheersing en het verbeteren van bedrijfsresultaten. En/of het verbeteren van de klant- en medewerkerstevredenheid. Maar naast een CRM-systeem is ook de organisatiecultuur, aansturing en werkwijze van uw mensen een essentieel onderdeel om deze CRM doelen te realiseren.

Onze projectaanpak is gericht op het behalen van deze CRM-doelen, waarbij wij niet alleen een ingerichte CRM-tool opleveren, maar ook borgen dat de organisatie er zo optimaal mogelijk mee kan omgaan.

De benodigde investering in onze diensten, uw tijd en de ICT-configuratie  die hierbij benodigd zijn dienen altijd in verhouding te staan met deze beoogde doelen.